Zalivanje in občudovanje vrtička

Nekaj utrinkov iz zadnjega obiska vrta:

1 5 4

2