Ustvarili smo hotel za žuželke z recepcijo

Spet smo izkoristili sončno popoldne in tudi tokrat smo bili pridni in uspešni. Naredili smo dva zelo pestra hotela za žuželke – en ima celo recepcijo! Gostje se ne bodo mogli upreti…
Žagali smo, rezali, zabijali, nabirali materiale, sestavljali, postavljali, računali in klepetali. Z rezultati smo zelo zadovoljni! Treba bo samo še preveriti čez nekaj časa, kdo vse se je v naše hotele naselil.
Hotel I

Hotel II
 
 
 
 
 
 
 

Hotel III

Hotel IV - recepcija

Hotel V

Hotel VIHotel VII

Hotel VIII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel IX

Hotel X

Hotel XI

Hotel XII
Hotel XIII

Hotel XIV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel XV

Hotel XVI

Hotel XVII

Hotel XVIIIHotel XXI

Hotel XXII

Hotel XXIII

Hotel XXIV

Hotel XXV

Hotel XXVI