Hotel za žuželke

V petek se nam pridružite na vrtičku v Savljah, kjer bomo s skupnimi močmi izdelali zanimiv hotel za žuželke! Žagali bomo, zabijali, nabirali material, računali in merili – veliko dela, ampak žuželke nam bodo hvaležne!

Prijave na neza.kozak@mundilfari.si

Prav tako pa naj opozorimo, da se naše delavnice bližajo koncu, zatorej bi se radi zahvalili vsem, ki ste nas obiskali in nam pomagali! Vrtiček bo še aktualen, zato se nam lahko zainteresirani pridružite tudi v prihodnje.
Ilustracija mladih vrtickarjev