O invazivnih rujerodnih rastlinah

O invazivnih rujerodnih rastlinah

Z invazivnimi rastlinami imamo konkretne tegobe. To so namreč rastline, ki so precej neobčutljive, rasejo skorajda povsod, njihove korenine so močne in pri nekaterih vrstah tudi zelo globoke. Večina jih naredi ogromno semen, zato je njihovo razširjanje zelo uspešno in hitro.Te rastline so tujerodne, to pomeni, da jih v originalnem naravnem okolju pri nas ni. Probleme povzročajo zato, ker izpodrivajo naše, avtohtone vrste – jim jemljejo svetlobo, prostor in hrano. Tako naše vrste, še posebno občutljivejše, postajajo ogrožene od teh močnih in pogumnih rastlin.
Invazivke izvirajo iz okolij, ki so podobna našemu. Takih področij je v svetu velik (V Azija, JV Severna Amerika itd). Invazivke smo si prinesli ljudje sami, gojili smo jih (nekatere še vedno!!) kot okrasne rastline, nekatere so zelo medonosne in so jih zato nasajali čebelarji,
Invazivke se odstranjuje tudi v organiziranih akcijah (npr. na Rožniku), kjer je odstranjevanje zelo temeljito, pa se vrst kljub temu ne da popolnoma odstraniti. Japosnki dresnik se, npr., razmnožuje tudi vegetativno, se pravi iz vseh delčkov korenine, ki jih pozabimo v zemlji, zrase nova rastlina. V Sloveniji se nam razrašča nad 30 vrst invazivk.
Tudi na našem vrtičku so bile invazivke, saj že nekaj časa ni bil obdelan. Razrastla sta se japonski dresnik (Fallopia) in zlata rozga (Solidago canadensis)
Invazivne rastline
Kup japonskega dresnika, ki ga bomo zažgali.